پارسنگ یا قابلیت صفر کردن ترازو

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

پارسنگ یا قابلیت صفر کردنترازو ، مفهوم انتقال ترازوی دیجیتال به حالت توزین بدون در نظر داشتن اقلام یا شیء روی سینی توزین است و با فشردن کلید پارسنگ که در قسمت کیبرد می باشد پارسنگ انجام می گردد ، پارسنگ به دو شکل است که شامل پارسنگ مکانیکی یعنی با فشردن کلید یا پارسنگ الکترونیکی به معنای عملیات خودکار پارسنگ می گردد .

برای پارسنگ مکانیکی که در اکثر ترازو های دیجیتال وجود دارد برای قرار دادن کالایی بر روی سینی توزین مانند ظرفی که بنا است با ریختن موادی درون آن وزن مواد محاسبه شود به کار می رود ، پارسنگ الکترونیکی زمانی است که ظرف و مواد به صورت کامل از روی سینی برداشته می شوند که ترازوی فروشگاهی به صورت خودکار صفر می گردد در صورتی که در بعضی از ترازو ها این عملیات به صورت دستی بوده و با برداشتن کالا از روی سینی صفحه نمایشگر به اندازه ی وزن ظرفی که صفر شده بود منفی وزن می زند که در این زمان با فشردن کلید پارسنگ ، توزین سینیترازو به حالت استاندارد باز می گردد .

همه ما هنگام مراجعه به فروشگاه ها با این صحنه مواجه شده ایم که گاهی فروشنده و یا کاربر ترازوی فروشگاه ، جنس مورد نظر ما را با وجود قرار داشتن اجسام دیگر بر رویترازو وزن می کند ، یا در مواردی از ظرف های مختلف برای قرار دادن محصول مورد نظر درون آن استفاده می شود که خود آن ظروف دارای وزن مؤثر است و می تواند در وزن جنس مورد نظر ما را در سنجش تاثیر بذارد .

در ترازوهای قدیمی ، افراد ابتدا باید صفحه ترازو رو خالی می کردند تا بتوانند وزن صحیح جسم مورد نظر را محاسبه کنند و یا در صورت نیاز به ظروف دارای وزن مؤثر ، باید ابتدا جنس مورد نظر را با ترازو وزن می کردند و سپس درون ظرف می ریختند و یا اینکه قبلا وزن مؤثر ظرف را می سنجیدند و با در نظر آن وزن میزان درخواستی از آن جنس را درون آن قرار داده و به صورت دستی محاسبه می کردند ، در این شرایط کاربر ترازو برای توزین اجسام مختلف باید هر جسم را به صورت جداگانه روی ترازو قرار داده و وزن می کرد .در ترازوهای دیجیتال امروزی امکان جدیدی تعبیه شده است که کاربرترازو می تواند به وسیله آن فشار وارد بر ترازو را صفر کند تا وزن خالص جسم مورد نظر محاسبه شود ، این امکان با طراحی دکمه ای بر روی ترازو که غالبا با اسم Zero نام گذاری می شود ، در نظر گرفته شده است. شما با فشردن این دکمه می توانید نسبت تعلیق ترازو را صفر کنید ، این امکان برای جلوگیری از دخیل شدن وزن اجسام مختلف و ناخواسته بر روی وزن جسم مورد نظر استفاده می شود ، همچنین از این امکان ترازو برای وزن کردن چند جسم به صورت یکجا هم می توان استفاده کرد. در مواردی هم که نیاز به سنجش وزن ترکیبی اجسام داریم ، این ویژگی ترازو بسیار کاربرد دارد .

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت: 7:54